o SBORU

            Minisbor Kampata vznikl v září 2013 nejprve jako skupinka čtyř zpěvuchtivých holčiček a jedné nadšené začínající sbormistryně. Již během prvních čtyř měsíců společného zpívání dívky vystoupily na třech veřejných produkcích. Své dovednosti a zkušennosti pak skvěle uplatnily na lednové pěvecké soutěži (Allegro 2014), kde ve své kategorii získaly 1. cenu.

            Druhé pololetí přineslo nové pěvecké posily i rozšíření repertoáru k hudebně náročnějším skladbám, které jsou dílem výborných českých hudebních skladatelů a básníků 20. století. Také ovšem nezapomínáme na veselé písničky z pohádek a hudebních pořadů našich oblíbených populárních autorů, které vedou ke spontánnímu muzicírování.

            V září 2014 již sboreček sdružoval 9 šikovných zpěváčků. Během podzimu se děti podílely na dvou zajímavých projektech – Cros-sing Time (koncept a režie Philipp Schenker a Daniela Voráčková) v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu a natáčení scénické hudby do činoherního představení Národního divadla 1789 aneb Dokonalé štěstí (hudba Matěj Kroupa).

            Na jaře 2015 jsme se zúčastnili festivalu dětských sborů na zámku v Cholticích, zazpívali jsme v krásném sále B. Martinů na pražské HAMU na koncertě In Memoriam Pavel Jurkovič nebo také na Střeleckém ostrově v Praze v rámci Veletrhu sociální péče.

            Koncem srpna 2015 jsme se sešli na našem prvním opravdovém letním soustředění na chaloupce v Podlesí u Mariánských Lázní a pracovali zde na zdokonalení pěveckých dovedností a utužili kolektiv. S repertoárem písní Zdeňka Zahradníka, Pavla Jurkoviče a Jana Vičara jsme pak opět vystoupili na listopadovém koncertě jubilantů v sále Martinů. Náš první vánoční program zazněl v polovině prosince na besídce Ministerstva školství.

            V současné době sboreček tvoří 15 dětí ve věku 7 až 12 let (2 kluci a 13 děvčat).

        Nové členy ve věku 7 až 12 let přijímáme po přezkoušení vždy v září a v lednu. Pro informace kontaktujte sbormistra.

VEDENÍ SBORU

Sbormistr

Mgr. Denisa Dohnalová

    Studovala hru na příčnou flétnu na Konzervatoři v Plzni a obor Hudební věda na FF UK v Praze. Od roku 2002 vyučuje v ZUŠ Štefánikova (Praha 5) hru na zobcovou a příčnou flétnu a od září 2014 také Hudební nauku.

    Vášeň pro sborové zpívání se začala pozvolna utvářet během působení ve smíšeném pěveckém sboru La Grande Bande (sbormistr Matěj Kroupa). Zájem o práci s dětským pěveckým sborem se rozvinul pod vlivem okolností (vznik Minisboru Kampata)  a díky četným vzdělávacím kurzům z této oblasti, hlavně Hlasové výchovy podle PaedDr. Aleny Tiché, Ph.D. a cyklu seminářů akreditovaného kurzu sbormistrovství. Snaha o zdokonalení vlastních pěveckých dovedností je realizována na soukromých hodinách zpěvu s nejlepší učitelkou a zpěvačkou ND Bc. Haničkou Blachutovou.

 

Absolvované kurzy:

květen 2012

Hlasová dílna (Kreativní hlasová výchova), lektor PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.

leden 2014

Písnička v MŠ a na I. stupni ZŠ (Učíme děti zpívat), lektor PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.

listopad 2014

Rozezpívání tzv. nezpěváků a hlasová výchova dětí, lektor PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.

2014

Akreditovaný kurz pro sbormistry a hudebníky, cyklus seminářů (lektoři MgA&Mgr. Marek Valášek, Ph.D., MgA. Jan Míšek, PhDr. Jaroslava Macková, MgA. Jaromír M. Krygel)

2015

Akreditovaný kurz pro sbormistry a hudebníky, cyklus seminářů (lektoři MgA&Mgr. Marek Valášek, Mgr. Tomáš Motýl, MgA. Lukáš Vendl, PaedDr. Alena Tichá, Ph.D., PaedDr. Ivana Kleinová)

2016

Akreditovaný kurz pro sbormistry a hudebníky, cyklus seminářů (lektoři MgA&Mgr. Marek Valášek, Mgr. Tomáš Motýl, MgA. Lukáš Vendl, Ph.D., PaeDr. Dana Ludvíčková, Mgr. Alice Hamáčková Pernicová)

2017

Jarní víkendový seminář Klubu sbormistrů (lektoři doc. Mgr.art et Mgr.art Štefan Sedlický ArtD., Mgr. Ing. Libor Sládek)

Akreditovaný kurz pro sbormistry a hudebníky, cyklus seminářů (lektor PaedDr. Alena Tichá, Ph.D., Jan Míšek, MgA&Mgr. Marek Valášek)

EXTERNÍ SPOLUPRÁCE

Hlasový poradce

Bc. Hana Blachutová

 

Korepetice

Iryna Cherkashyna*1994 

    Začala studovat hru na klavír v šesti letech ve třídě N. Avramenko na Střední odborné hudební škole v Charkově(Ukrajina). Od počátku se zúčastňovala mezinárodních soutěží, koncertů a festivalů na Ukrajině, v Rusku, Německu i České Republice. Vystupovala každoročně s orchestrem Charkovské filharmonie. Od roku 2012 je studentkou Pražské konzervatoře ve třídě Milana Langera.             S dětským sborem Kampata spolupracuje od ledna 2016.

    

 

 

nejbližší zpívání

25. dubna (čtvrtek od rána do odpo cca do 16h) Perníkový festiválek - jen Kampata puntíkatí !
 
28.4. benefice Liboc - KampaCanta+Kampata (puntíkatí)  15h - 16.30h (KampaCanta má před tím soustředění 13h - 14.30 v Michnově paláci !!!)
24.5. HAMU sál Martinů - KampaCanta+Kampata (puntíkatí), sraz 16.30 ( začátek od 18h)