nejbližší zpívání

15.listopadu od 18h, sraz v 17h, HAMU sál Martinů, písničky I. Bláhy (Kampata+KampaCanta)
17. prosince (úterý) od 17.30, Vánoční koncert všech oddělení v kostele sv. Klimenta (Klimentské ul., Praha 1)

 

 
 
 

Sobotní soustředění v KC Kampa

24.01.2015 09:00

V sobotu 24. ledna se budeme celé dopoledne soustředit a hrát s našimi hlásky...

Program: sraz v 9h,

9h - 10h zkouška s dd,

přestávka na sváču a hraní,

10.30 - 11.15 hlasovka s Haničkou Blachutovou,

malá přestávka,

11.30 - 12h korepetice s Lucinkou Zdichovou (písničky na koncert).

Prosím dejte s sebou dětem sváču, pití a pastelky nebo voskovky..díky dd